czasy
Dodane przez co robić dnia 10.02.2019 14:23
czasynie ma przerwy
między wierszami
mówię
cały
czas
intersubiektywnie złączony
tylko jeśli słuchasz
naukowo zakrzywiony
z przestrzenią
na masie
żelastwa i innych rzeczy masie
nawet jeśli nie słuchasz

jednak przerwa

między wierszami
posłuchaj
proszę
splećmy nasze czasy
czasem