Horror / Thriller
Dodane przez abirecka dnia 19.03.2019 00:54
Nie wiem co gorsze - cmentarz
czy specjalista
od niedomóg różnych

Na cmentarzu - żywi
maj± puste oczy
zacięte usta

kiedy groby tak pucuj±
jak niektórzy własne zęby
na błyski i glance

A w biały dzień
strasz± jeszcze umarli
rozwłóczon± plazm±

jak na moje imieniny
ta Małgo¶ka artystka
wczesnym popołudniem