Fuck machine
Dodane przez drachma dnia 19.04.2019 07:42
Pan Putin
jest coraz starszy
to ostatnia chwila aby zatrząść świat
w posadach

Jego bryłę pchnąć na nowe tory
zrealizować sen o potędze
obedrzeć drzewo z kory

Nie trzeba odwlekać
nieuniknionego
później może być klęska
przydarzyć się choroba
Parkinsona
i drżeć lewa ręka
jak u pana Wilka w owczarni
mężowi opaczności
Hitlerowi

Kto będzie walczył na frontach
trzeciej wojny światowej?
no kto czy ten oddział
geriatryczny współczesnej europy
domagający się
dla siebie eutanazji

Jak zwykle w szeregi
zwartych hufców staną młodzi
pod chorągwią św. Jerzego
pogromcy smoka Diplodoka
przywrócą zmurzynionej kulturze
pierwotny blask

''Nie będą Murzyni i Metysi
wymacywać dziewcząt
ostatnie umocnienia
ostatnie forty ostatnie Zygfryd-linie
wzgórza piersi i bioder''

Mezalians by te czarne małpy
w białych kaskach tak sobie poczynały
pisał lewicowy poeta
Tadeusz Borowski

To było grubo przed Legia Pany!
Nocnymi Wilkami MC Polska
''Drogami Zwycięstwa''