Samotność Wsi
Dodane przez stan2000 dnia 13.08.2019 18:18
Domy bez okien
opuszczone zagrody
powalone ogrodzenia
ślady dawnego życia
gościem deszcz wiatr
i zbłąkany pies
każdym dniem
dziczeje sad
jak perła
przydrożna kapliczka
figurka Matki Bożej
z zakurzonych szyb
spogląda na czasu dzieło
i zagubiony człowiek
przystanie
by w zamyśleniu
zgłębić sens życia