Zwykła niemiecka historia
Dodane przez drachma dnia 16.10.2021 14:51
W młodości zafascynował mnie ruch
narodowosocjalistyczny
bo to była jedna z super nowoczesnych religii
na której można było się wzbogacić
zarządzając przesiedleniami
ludów zagrożonych wyginięciem
Zza biurka gabinetu sumiennie wypełniałem
powierzone mi zadania
w pierwszym życiu chodziłem po ulicy
dostojnie w nieskazitelnie czystym mundurze
A teraz tylko pozostała
z młodzieńczych mrzonek i męskich fascynacji
wrażliwość lewicowa
władałem słowem które jest częścią
super nowoczesnej religii
jej pierwiastkiem nieodzownym
mówiłem o tych co przed naszymi drzwiami
namawiałem by ratować życie przybyszów
mieszkańców trzeciego świata
stałem się człowiekiem społecznego protestu
solidarności i dialogu
o Kołomyi nie pamiętałem