Shema Yisrael by Micha’el Ben David
Dodane przez silva dnia 18.06.2022 21:07
na wardze morza gdzie rezonują miliardy ziaren
Micha'el Ben David zebrał najznamienitszych
instru-mentalistów by dopieszczała
poczęte przez nich mi-
styczne dźwięki

popłynęły w niebo roztańczone dziękczynienia za sprawczość
wody która darowuje życie najmniejszej komórce
za miękkość nie tylko wełny baranków oraz
za wszędobylską jak trawa
Miłość

wiolonczela i kontrabas przepięknie prężą grzbiety strun
skrzypce starają się trylami dorównać
ptasim ale najszczerzej brzmi
to samo gwiz-dane naj-
serdeczniej

powietrze przejmuje naturalne wib-racje
i ciepło warg zanim jeszcze
przedłuży(ł) je
flet

21.03.2021