Psalm oktawy
Dodane przez adaszewski dnia 15.04.2023 23:17
Co się stało z bratem naszym, Szymonem?
Opowiadać obcym ludziom o tym,
czego sami do końca nie rozumiemy?
Czego każdy z nas nie rozumie inaczej,
a ta odmienność niezrozumienia jest darem,
gwarantem naszych, tak różnych od siebie, wieczności.
Wiem, bracia mówię językiem Jana, którego
jakieś okrutne bóstwo pokarało
mową zawiłą i natręctwem dygresji.
Co z tego jednak? Bliższe mi to, niż Piotra
spóźniona pewność. Trzeba było rozgłaszać,
Szymonie, bracie nasz wówczas, gdy się widziało,
a nie teraz, kiedy się tylko pamięta!