V Ogólnopolski Konkursu Poetycki w Turku - do 30.09.2009
Dodane przez moderator2 dnia 16.06.2009 12:38
V Ogólnopolski Konkursu Poetycki w Turku pod hasłem: "Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć" (Bułat Okudżawa), organizują: Stowarzyszenie "Przystań" w Turku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Turku, ks. kanonik proboszcz parafii p.w. św. Barbary Mirosław Frankowski.

Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat. Uczestnicy przesyłają 3 wiersze w 4 egzemplarzach - maszynopisu o dowolnej tematyce i 4. wiersz o tematyce tematycznej inspirowany życiem Ojca Kolbe.

Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail powinien znajdować się w zaklejonej kopercie wraz z godłem. Autorzy z powiatu Turkowskiego i Turku, którzy obok godła umieszczą napis "Turek" - będą kandydować do nagrody specjalnej. Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane.Nagradzane będą tylko te wiersze, które nie były nigdzie publikowane i nagradzane w innych konkursach. Nie dotyczy to wierszy nagradzanych tylko drukiem w okolicznościowych pokonkursowych książkach albowiem byłaby to niesprawiedliwość dla autorów. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi w połowie października. O dokładnym terminie wszystkich laureatów powiadomimy listownie i telefonicznie.

Wszystkich uczestników konkursu informujemy, że jeżeli zajdzie możliwość wydania tomiku po konkursowego - odbędzie się to bez płacenia honorariów. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Termin:
do 30 września 2009 roku

Adres:
Stowarzyszenie "Przystań" w Turku,
62-700 Turek,
ul. Korytkowska 11.

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa