XXIV OKP im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku - do 30.09.2009
Dodane przez moderator2 dnia 24.06.2009 20:09
REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. W związku z obchodami w 2010 r. w Lęborku 150-tej rocznicy urodzin Paula Nipkowa zwanego Ojcem Telewizji, wynalazcy i prekursora telewizji, przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka - fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce "TELEWIZJA".

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej - do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 6 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Termin nadsyłania prac na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Armii Krajowej 16,
84-300 Lębork,


upływa 30 września 2009 r.

6. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz:
- trzy nagrody w kategorii poezji;
- trzy nagrody w kategorii prozy.
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Lęborka za małą formę literacką o tematyce telewizyjnej
- Burmistrza Lęborka i Lęborskiej Fundacji Kultury (nagroda publiczności)
- nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia
- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór o tematyce kaszubskiej (poezja)
- Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór o tematyce kaszubskiej (proza)

7. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie bez wynagrodzenia.

8. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2009 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury "Fregata".

10. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. (059) 862 23 07, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl; bibliot_lebork@poczta.onet.pl

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIASTA LĘBORKA
ZARZĄD I RADA POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa