XXIII OKP "O Liść Konwalii" im. Z. Herberta - do 15.09.2009
Dodane przez moderator2 dnia 01.07.2009 09:19
Regulamin

XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
"O LIŚĆ KONWALII" IM. ZBIGNIEWA HERBERTA


§ 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury "Dwór Artusa" w Toruniu.

§ 2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy nie zrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.

§ 3. 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie maksimum 5 utworów poetyckich w 4 kompletach maszynopisu na adres:

Centrum Kultury "Dwór Artusa",
Rynek Staromiejski 6,
87-100 Toruń

z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.

(tel. (0-56) 655-49-29, fax (056) 655-49-59)

2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

§ 4. Tematyka i forma prac jest dowolna.

§ 5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.

§ 6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

§ 7. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

§ 8. Pula nagród wynosi 7 000 zł.

§ 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

§ 10. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2009 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

§ 11. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w miesiącu listopadzie 2009 roku, podczas XV Toruńskiego Festiwalu Książki.

§ 12. Na uroczystość zakończenia konkursu laureaci zostaną zaproszeni na koszt organizatorów.

(za: http://konkursyliterackie.pl)
Rozszerzona zawartość newsa