XVII Turniej Jednego Wiersza "O Laur Plateranki" - do 25.10.2009
Dodane przez Michał Waliński dnia 29.09.2009 11:26
Samorząd Uczniowski i miłośnicy poezji w II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu organizują jesienią bieżącego roku

XVII Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki - 2009.

Do udziału w konkursie serdecznie zaprasza się poetycko uzdolnioną młodzież ze szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i środowisk polonijnych. Wiersze gimnazjalistów nie będą odrzucane.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie 3 opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy maszynopis lub) w terminie do 25 października 2009 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
ul. Parkowa 1
41-200 SOSNOWIEC


(tel./faks (0-32) 266-45-35,
tel. (0-32) 294-95-97)

z dopiskiem na kopercie ''XVII LAUR PLATERANKI''.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 listopada 2009 roku o godz. 17.00 w auli szkolnej. Autorzy wierszy zakwalifikowanych do finału powiadomieni zostaną odpowiednio wcześniej listownie, pocztą e-mail lub telefonicznie Organizatorzy proszą o podanie dokładnych danych w dołączonej do przesyłki z wierszami osobnej kopercie opatrzonej tym samym, co wiersze, godłem (nazwa szkoły i jej adres, adres prywatny, telefon, adres e-mail).

Fundatorem nagród głównych (pieniężnych) i tomiku poetyckiego, w którym tradycyjnie opublikowane zostaną nagrodzone i wyróżnione utwory, jest Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Sosnowcu. Przewiduje się nagrody dodatkowe.

W komisji konkursowej zasiądą poeci, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz poloniści szkolni i uczniowie.

Regulamin XVII Turnieju i inne niezbędne informacje dostępne są w sekretariacie szkolnym i na stronie internetowej o adresie:

http://laur.plater.edu.pl/portal.php

jak również na stronie II LO w Sosnowcu:

http://www.plater.edu.pl/


Informacje, pytania do organizatorów należy kierować na:
laur_2lo_plater@wp.pl lub mxnilav@wp.pl

ewentualnie także sekretariat szkoły:
tel. (0-32) 266-45-35 albo (0-32) 294-95-97.

Za organizatorów XVII Lauru Plateranki
polonista Michał Waliński
oraz uczennice Ewelina Długołęcka i Anna Kaźmierczak

Sosnowiec, 4 czerwca 2009 roku
Rozszerzona zawartość newsa