VIII Konkurs im. Z. Dominiaka - do 31.03.2010
Dodane przez moderator2 dnia 28.01.2010 12:45
VIII Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców
im. Zbigniewa Dominiaka
"MOJE ŚWIATA WIDZENIE"REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu są: Bałucki Ośrodek Kultury RONDO w Łodzi, czasopismo społeczno-kulturalne "Tygiel Kultury" i oddział łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

2. Celem organizatorów jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i "nauczyciela" młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela "Tygla Kultury", prezesa oddziału łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. (Zbigniewowi Dominiakowi i jego poezji został poświęcony zeszyt "Tygla Kultury" 4-6/2007, dostępny w zakładce "Numery archiwalne" - na stronie www.tygielkultury.eu).

3. W Konkursie mogą brać udział - niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych - poeci w wieku 16-30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.

4. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać w jednej kopercie 4 egzemplarze zestawu 3 wierszy, niepublikowanych dotąd drukiem ani w Internecie. Każdy egzemplarz należy opatrzyć tym samym słownym godłem, umieszczonym również na dołączonej do prac kopercie, zawierającej: imię nazwisko, wiek, adres autora oraz numer telefonu i e-mail.

5. Zestawy konkursowe należy przysyłać w terminie do końca marca 2010 roku, na adres:

"Tygiel Kultury"
ul. Wschodnia 49
90 – 267 Łódź

z dopiskiem na kopercie: MOJE ŚWIATA WIDZENIE

6. Prace konkursowe oceniać będzie czteroosobowe jury złożone z poetów i krytyków literackich.

7. Utwory wszystkich laureatów zostaną opublikowane w almanachu pokonkursowym; ponadto zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody pieniężne, a pozostali - rzeczowe.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz almanachów pokonkursowych nastąpi 29 maja 2010 roku. Informacja o dokładnym terminie i programie uroczystości ukaże się ok. 20 maja na stronach internetowych: www.bok.lodz.pl i www.tygielkultury.eu oraz www.spplodz.pl. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

9. Laureatom Konkursu organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie i transport na imprezy towarzyszące uroczystości rozdania nagród.

10. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w almanachu pokonkursowym, w drukach okolicznościowych i środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.

12. Dodatkowe informacje:
pod numerem telefonu 042 6374570 ( pn. - pt. 14:00 - 17:00)
lub pod adresem tygiel@free.ngo.pl

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa