XV Konkurs poetycki "O Złote Pióro Sopotu" - do 30.04.2010
Dodane przez moderator2 dnia 13.03.2010 17:04
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu organizują Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza - BRODWINO oraz Sopocka Biblioteka im. Józefa Wybickiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora. Prace należy opatrzyć godłem i przesłać w 5 egzemplarzach. Do wierszy trzeba dołączyć zaklejoną, opatrzną godłem kopertę zawierającą dane biograficzne autora (imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, informacje o dotychczasowych publikacjach) oraz adres i numer telefonu. Profesjonalne jury powołane zostanie przez Organizatora. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi - I nagroda to pamiątkowe pióro ufundowane przez Prezydenta Miasta Sopotu i nagroda pieniężna. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu antologii literackiej Miejsce Obecności. Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 czerwca 2010 roku o godz. 18.00 w Filii Nr 7 Sopockiej Biblioteki, ul. Cieszyńskiego 22 w trakcie finału XVI Sopockiej Wiosny Literackiej.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w witrynie internetowej Sopockiej Biblioteki (www.mbp.sopot.pl). Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Termin:
do 30 kwietnia 2010 roku

Adres:
Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza - "BRODWINO"
81-881 Sopot
ul. Cieszyńskiego 22

Dodatkowe informacje:
Dyr. mgr Roman Wojciechowski, e-mail: mbprom@sopot.pl
Barbara Winiarska, tel. 551-98-40, e-mail: filia7@sopot.pl

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa