V Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka
Dodane przez moderator1 dnia 08.03.2007 16:21
MOJE ŚWIATA WIDZENIE - V Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka


REGULAMIN

Organizatorami Konkursu są Bałucki Ośrodek Kultury RONDO, miesięcznik "Tygiel Kultury" i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

W Konkursie mogą brać udział osoby w wieku od 16 do 30 lat.

Uczestnik powinien nadesłać 3 wiersze - opatrzone słownym godłem, niepublikowane dotąd nawet w Internecie - w postaci wydruku w 5 egzemplarzach, lub pocztą elektroniczną w formie jednego, zwartego pliku w formacie doc. lub rtf.

Do prac należy dołączyć podpisaną tym samym co utwory godłem kopertę (oddzielny plik), zawierającą: imię nazwisko, wiek, adres autora oraz numer telefonu.

Termin zgłaszania zestawów konkursowych upływa 26 marca 2007 r.

Prace należy nadsyłać na adres:

Bałucki Ośrodek Kultury RONDO
ul. Limanowskiego 166
91-027 Łódź


z dopiskiem na kopercie: MOJE ŚWIATA WIDZENIE lub drogą elektroniczną:

rondo@bok.lodz.pl

z podaniem w temacie e-listu: MOJE ŚWIATA WIDZENIE.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 11 maja 2007 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w almanachu pokonkursowym, w drukach okolicznościowych i środkach masowego przekazu.

Nadesłane prace nie będą zwracane.

Dodatkowe informacje: pod numerem telefonu 042 651 50 30 wew. 16 lub na stronie www.bok.lodz.pl i www.spplodz.pl

(za www.spplodz.pl)

Rozszerzona zawartość newsa