III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "IMPULSY I NIUANSE" - do 31.05.2010
Dodane przez moderator2 dnia 18.04.2010 18:55
REGULAMIN KONKURSU

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza: III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "IMPULSY I NIUANSE". Intencją organizatorów jest umożliwienie dialogu o wartościach poprzez mowę wiązaną. Motto trzeciej edycji konkursu stanowią słowa ks. Jana Twardowskiego: Serce to jeszcze za mało żeby kochać...

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, którzy ukończyli 15 lat, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie 3 wierszy napisanych w literackim języku polskim, o dowolnej tematyce i w dowolnej formie, nie publikowanych i nie nagradzanych przed ogłoszeniem wyników konkursu, w 5 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.

3. Do każdej pracy opatrzonej godłem, prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane, należy dołączyć zaklejoną kopertę również opatrzoną godłem a zawierającą imię, nazwisko oraz dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail autora. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

4. Teksty nadesłane nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w wydawnictwach związanych z konkursem.

5. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 31 maja 2010 roku, na adres:

Miejski Dom Kultury
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42

z adnotacją "Konkurs Poetycki"

Kontakt telefoniczny: 32/215 32 85

6. Oceny nadesłanych prac dokona jury skupiające m.in. twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich oraz osoby reprezentujące Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 18 września 2010 roku. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie w odpowiednim terminie.

8. Jury przyzna autorom nadesłanych prac następujące nagrody: Grand Prix w wysokości 1 000 zł oraz 3 wyróżnienia, każde w wysokości 500 zł. Jury przewiduje możliwość przyznania dalszych wyróżnień specjalnych, jeżeli nastąpią okoliczności warunkujące takie nagrodzenie autorów prac. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień, jak również nie przyznanie nagrody głównej Grand Prix, jeżeli wśród nadesłanych prac nie wyłoni utworów godnych tego wyróżnienia.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa