"Cisowa gałązka" im. L. Wyczółkowskiego - IV edycja - do 31.07.2010
Dodane przez Gminna Biblioteka Publiczna dnia 28.04.2010 15:35
Cele konkursu:

- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,
- szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury literackiej i czytelniczej.


Regulamin:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe), w wieku do lat 26.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu utworów zawierającego: od 1 do 3 utworów (nie więcej), różne lub tworzące całość.
Każdy wiersz powinien być podpisany godłem (pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach (może być w wersji elektronicznej). Do zestawu utworów trzeba dołączyć zaklejoną kopertę, na której należy wpisać tylko samo godło oraz wiek autora. Koperta ta powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, telefon oraz nazwę szkoły.

3. Na konkurs nie należy przysyłać prac wcześniej publikowanych i nagradzanych.

4. Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.

5. Prace należy dostarczyć do 31 lipca 2010 r.

6 .Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.

7. Organizator przewiduje nagrodę dla jednej osoby w kwocie 300 zł, możliwe są też wyróżnienia.

8. Nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas wieczoru poetyckiego w sierpniu br.

9. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania nagrodzonych utworów.

10. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.

Uroczyste wręczenie "Cisowej gałązki" odbędzie się 21.08.2010 r. o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

Dnia 20.08.2010 r. (piątek) od godz. 16.00 odbędą się warsztaty w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie.


Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel. 052 33 47 568

e-mail: bibliotekacekcyn@las.pl lub biblioteka@cekcyn.pl
Rozszerzona zawartość newsa