Wyniki XIII OKP im. Z. Morawskiego
Dodane przez moderator2 dnia 18.09.2007 23:16
Protokół
z posiedzenia jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Zdzisława Morawskiego zorganizowanego przez
Klub Myśli Twórczej LAMUS
i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp.Jury obradowało w dniu 17 września 2007r. w Klubie Myśli Twórczej LAMUS w Gorzowie Wlkp. w składzie:

Nikos Chadzinikolau - przewodniczący jury, wybitny poeta, prozaik,
tłumacz, inicjator Konkursu im. Z. Morawskiego;
Stefan Jurkowski - poeta i krytyk literacki;
Stefan Pastuszewski - poeta, prozaik, krytyk literacki, red. naczelny pisma literackiego AKANT;
Eugeniusz Wieczorek - dyrektor KMT LAMUS, przedstawiciel organizatorów konkursu, red. naczelny pisma Literacko-Artystycznego LAMUS.

Jury stwierdza, że na XIII edycję konkursu nadesłano 576 prac (446 utworów poetyckich, 118 utworów prozatorskich i 12 słuchowisk radiowych) napisane przez 293 autorów.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia autorom prac oznaczonych godłami:

w dziedzinie poezji:
I nagrodę w wysokości 2.000 zł autorowi oznaczonemu godłem Zakładka;
II nagrodę w wysokości 1.500 zł autorowi oznaczonemu godłem Córka ostatniej gorseciarki;
III nagrodę w wysokości 1.000 zł autorowi oznaczonemu godłem Otto Pilotto;
Wyróżnienia w wysokości po 500 zł każde autorom oznaczonym godłami:
Albertyna oraz Kula za zestaw wierszy;

w dziedzinie prozy:
I nagrodę w wysokości 2.000 zł autorowi oznaczonemu godłem Canis Lupus;
II nagrodę w wysokości 1.500 zł autorowi oznaczonemu godłem Hydrant;
III nagrodę w wysokości 1.000 zł autorowi oznaczonemu godłem Żona poety;
Wyróżnienia w wysokości po 500 zł każde autorom oznaczonym godłami: Karo i Aronia;

za słuchowisko radiowe:
Nagrodę w wysokości 1.000 zł autorowi oznaczonemu godłem rAlfredr1;;

Po otwarciu kopert z godłami stwierdzono, że nagrody i wyróżnienia otrzymali:

w dziedzinie poezji:

I nagrodę Andrzej Jakub Mularczyk - Ostrzeszów.

II nagrodę Dorota Grzesiak - Bytom Odrzański.

III nagrodę Michał Murowaniecki - Łódź.

Wyróżnienia: Teresa Borkowska - Gorzów Wlkp.
Marzenna Lewandowska - Kowal.

w dziedzinie prozy:

I nagrodę Magdalena Kruśnierczyk - Katowice.

II nagrodę Krystyna Myszkiewicz - Zgorzelec.

III nagrodę Elżbieta Protoklitow - Gorzów Wlkp.

Wyróżnienia: Elżbieta Wojnarowska - Kraków,
Tadeusz Charmuszko - Suwałki.

za słuchowisko radiowe:

I nagrodę Jarosław Cłapka - Szczecin.


Jury stwierdza, że po raz kolejny Konkurs został zorganizowany w sposób niezwykle profesjonalny i jego organizacja może być przykładem dla innych organizatorów tego typu przedsięwzięć.

Konkurs charakteryzował się ogromną różnorodnością tematów i form literackich z wyraźną dominacją problemów człowieka współczesnego, jego niepokojów, zagrożeń, nadziei i oczekiwań.

Jury zauważa wysoki poziom artystyczno warsztatowy nadesłanych prac.
Rozszerzona zawartość newsa