Konkurs Literacki im. Zbigniewa Herberta - do 29.02.2008
Dodane przez moderator2 dnia 11.01.2008 12:47
WYDANICTWO Br@ndBook London Publishing
organizuje Konkurs Literacki im. Zbigniewa Herberta.

Konkurs jest organizowany z okazji roku Zbigniewa Herberta, który przypada na 2008 rok.

REGULAMIN KONKURSU
Ogólnopolski i ogólnopolonijny Konkurs Literacki na prozę i poezję.

1. Organizator
Wydawnictwo Br@andBook London Publishing.

2. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.

3. Kategorie Konkursu
a. proza - do 5 stron normalizowanego rękopisu w 4 egzemplarzach;
b. poezja - zestaw 3 wierszy w 4 egzemplarzach.
Każdy autor może nadesłać jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach.

4. W Konkursie mogą uczestniczyć twórcy zrzeszeni oraz niezrzeszeni. Tematyka nadsyłanych prac konkursowych jest dowolna.

5. Zgłoszenia
Prace konkursowe należy nadsyłać w języku polskim. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać do 29 lutego 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Do udziału w konkursie, w obu kategoriach, organizatorzy zapraszają wszystkich autorów, bez względu na dorobek literacki czy przynależność do Stowarzyszeń Twórczych. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nie nagradzane i nie publikowane. Nadesłany zestaw poetycki bądź prozy należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres autora, krótką notkę biograficzną (z ewentualnym numerem telefonu, adresem email) oraz odcinek potwierdzenia wpłaty na konto: dla osób mieszkających poza granicami Polski: w United Kingdom - Br@ndBook London Publishing, Barclays Bank, Sort Code: 205 706, Account Number: 10493635, dla osób zamieszkałych w Polsce: Marzena Majewska mBank, konto nr 58 1140 2004 0000 3402 3637 2409. Przy wpłacie należy wpisać cel wpłaty - KONKURS LIETRACKI im. Zbigniewa Herberta. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Wysokość wpłaty:
a. proza 20,- zł - dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I Polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego.)
b. poezja, zestaw 20,- zł dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I Polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego.)

Prace należy przesyłać na adres:

Br@ndBook London Publishing
27 Newcourt House
Pott Street
LONDON E2 0EG,
U. K.


6. NAGRODY
Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:

PROZA
I - wydanie książki w Wydawnictwie Br@ndBook London Publishing
II - 100,- funtów
III - 50,- funtów
Trzy wyróżnienia drukiem.
Przewidujemy też nagrody wyróżnienia przyznane przez sponsorów.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w antologii po konkursowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

POEZJA
I - wydanie książki w Wydawnictwie Br@ndBook London Publishing
II - 100,- funtów
III - 50,- funtów
Trzy wyróżnienia drukiem.
Przewidujemy też nagrody i wyróżnienia przyznane przez sponsorów.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w antologii po konkursowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
8. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.
9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 kwietnia 2008 roku Londynie.
11. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu Konkursu.
12. Informacje na temat Konkursu można znaleźć w prasie, internecie oraz na stronie organizatora www.brandbook.co.uk, (link konkursy/info), po więcej informacji prosimy pisać na adres e-mail: pytania@brandbook.co.uk

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa