Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Struna orficka" im. W. B±ka
Dodane przez moderator2 dnia 16.07.2011 12:15
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka" im. W. B±ka zorganizowany przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego "Topos" w Sopocie został rozstrzygnięty. Jury obraduj±ce 1 lipca 2011 r. w składzie:
Witold Banach,
Przemysław Dakowicz,
Wojciech Gawłowski - przewodnicz±cy,
Krzysztof Kuczkowski,
Sergiusz-Sterna Wachowiak
po zapoznaniu się z 161 zestawami konkursowymi przyznało:

I nagrodę Urszuli Kulbackiej z Ełku,

II nagrodę Barbarze Janas Dudek z Chorzowa,

III nagrodę Sławomirowi Płatkowi z Rumi,

nagrodę specjaln± Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Dorocie Ryst z Warszawy.

Jury wyróżniło też wiersze:
Zofii Marduły z Rudy ¦l±skiej,
Eli Galoch z Turku,
Edyty Wysockiej z Miastka.


Wybór nagrodzonych wierszy opublikowany zostanie w "Toposie" 5/2011.


(nadesłane)
Rozszerzona zawarto¶ć newsa