Wyniki XXII OKP im. Jana Krzewniaka
Dodane przez jks dnia 08.09.2011 13:54
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury XXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka, ogłoszonego przez Burmistrza Karczewa, Radę Miejską w Karczewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Redakcję "Głosu Karczewa".

W dniu 19 maja 2011 r. Jury w składzie:
przewodniczący - Zdzisław Łączkowski
członkowie:
- Maria Aulich
- Zbigniew Irzyk
- Krzysztof Kasprzak
- Anna Zakrzewska
rozstrzygnęło XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.

Na konkurs wpłynęło 302 zestawy wierszy z Polski, Hiszpanii i Kanady. Z przyczyn regulaminowych (brak godła, ujawnienie danych bezpośrednio na pracy, nadesłanie prac po terminie) nie rozpatrywano 11 zestawów. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 291 zestawów wierszy. Po zapoznaniu się z zestawami dopuszczonymi do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda w wysokości 2 500 złotych, zestaw 157, godło, biały murzyn
Arkadiusz Stosur

II nagroda w wysokości 2 000 złotych, zestaw 53, godło PORA DESZCZOWA,
Krzysztof Śledź

III nagroda w wysokości 1 500 złotych, zestaw 269, godło zaczarowana dorożka,
Agnieszka Kwit

Nagroda Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wys. 500 złotych, zestaw 151, godło KRÓLEWSKIE BERŁO,
Andrzej Ziobrowski

Nagroda Redakcji "Głosu Karczewa" w wysokości 500 złotych, zestaw 109, godło BUTY MOJEJ CÓRKI
Małgorzata Stachowiak-Schreyner

Nagroda Parafii Karczew w wysokości 500 złotych, zestaw 249, godło Timajos,
Bogumił Staszek

Wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, zestaw 240, godło ERYNIA,
Beata Patrycja Klary

Wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, zestaw 302, godło Basmala,
Ida Sieciechowicz

Wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, zestaw 163, godło KOBIETA ZA FIRANKĄ,
Katarzyna Zychla

Wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, zestaw 145, godło KARJOKA,
Krystyna Woźniak

Nagroda Specjalna Redakcji Tygodnika "Głos Nauczycielski" zestaw 166, godło hucułka,
Urszula Kopeć Zaborniak

Jury stwierdza, że poziom artystyczny nadesłanych prac był wyrównany i wysoki, co spowodowało, że szereg zestawów wierszy, mimo ich niezaprzeczalnych walorów literackich, nie znalazło się wśród laureatów. Wartości literackie utworów konkursowych, stale rosnący poziom artystyczny oraz stałe zainteresowanie konkursem twórców mieszkających poza Polską, potwierdzają jego rangę na mapie kulturalnej kraju, co Jury odnotowało ze szczególną satysfakcją.

Jury wyraża uznanie dla Gospodarzy Karczewa za tak życzliwe spojrzenie na sprawy kultury. Organizowanie przez dwadzieścia dwa lata Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka stawia władze samorządowe Karczewa wśród znaczących w kraju mecenasów kultury polskiej.
Rozszerzona zawartość newsa