Wyniki XV Międzynarodowego KP "O Złote Cygaro Wilhelma"
Dodane przez moderator4 dnia 26.09.2011 21:38
Jury w składzie:

Magdalena Boczkowska - przewodnicząca,
Monika Glosowitz,
Robert Rybicki,

po wysłuchaniu w dniu 23 września 2011 r. 6 finalistów postanowiło:

- nie przyznać nagrody pierwszej

- przyznać dwie nagrody drugie Urszuli Kulbackiej i Sławomirowi Płatkowi

- przyznać dwie nagrody trzecie: Katarzynie Zając i Beacie Patrycji Klary

- przyznać dwa wyróżnienia: Zofii Staniszewskiej i Adamowi Bolesławowi Wierzbickiemu

Nagrodę prof. Grażyny Barbary Szewczyk (córki pisarza) - otrzymała Natalia Zalesińska.

Wyróżnienie za wiersz o Czerwionce przyznano Halinie Chowaniec.

Nagrodę Publiczności otrzymał Sławomir Płatek.

Statuetkę Złotego Cygara otrzymała Urszula Kulbacka.
Rozszerzona zawartość newsa