I Ogólnopolski Konkurs na Fraszkę Mazowiecką - do 15.11.2011
Dodane przez armaniak dnia 05.10.2011 15:13
Regulamin

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w terminie do 15 listopada 2011 r. nadeśle zestaw od 1 do 3 fraszek, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach. Organizator dopuszcza inne krótkie, żartobliwe formy literackie (np. limeryki).
2. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
3. Nadsyłane fraszki powinny nawiązywać do szeroko rozumianej tematyki mazowieckiej.
4. Zestawy fraszek zgłaszanych do konkursu - w postaci wydruku komputerowego ewentualnie maszynopisu - należy nadsyłać w trzech egzemplarzach na adres:

Stowarzyszenie Salon Literacki
ul. Wandy 8a/2
03-949 Warszawa


5. Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu fraszek.
6. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.
7. Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Na Fraszkę Mazowiecką.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie finału Mazowieckiego Festiwalu Literackiego MOST w grudniu 2011 roku (szczegóły tutaj). Autor najlepszej fraszki otrzyma nagrodę finansową, pozostali wyróżnieni nagrody rzeczowe.
9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w wydawnictwie pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych bez zgody autorów i honorarium.
Rozszerzona zawartość newsa