Konkurs na Aforyzm i Fraszkę "Satyrbia 2012" - do 15.03.2012
Dodane przez moderator2 dnia 10.01.2012 12:11
Regulamin Konkursu na Aforyzm i Fraszkę "Satyrbia 2012"

Organizatorzy:
- Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku
- Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP

Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w 3 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego zestawu do 30 utworów nie publikowanych w żadnej formie. Mogą to być wyłącznie fraszki, wyłącznie aforyzmy, ewentualnie aforyzmy i fraszki. Tematyka utworów dowolna. Termin nadsyłania do 15 marca 2012 r. na adres:

Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP
ul. Sienkiewicza 46
15-004 Białystok

z dopiskiem na kopercie: Satyrbia 2012

Prace należy opatrzyć godłem, a w zaklejonej kopercie podać godło, imię i nazwisko, adres, telefon i zawód. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 2-3 czerwca 2012 r. w Białymstoku.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa