VIII OKP "O Kwiat Azalii" - do 15.04.2012
Dodane przez moderator2 dnia 26.02.2012 23:34
VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Kwiat Azalii"
pod honorowym patronatem
Posła Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Rynasiewicza
oraz Starosty Powiatu Leżajskiego

REGULAMIN:

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku.

II. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Młodzieżowa (uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich),
2. Dorosłych.

Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- integracja środowisk twórczych,
- promocja współczesnej twórczości poetyckiej.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału jest przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach utworów poetyckich.
3. Prace powinny być złożone w 5 egzemplarzach w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego wraz z płytą CD zawierającą teksty utworów.
4. Tematyka i forma utworów dowolna.
5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem, a w dołączonej, zaklejonej kopercie z tym samym godłem i zaznaczoną kategorią (Młodzież, Dorośli) podać imię i nazwisko, adres, telefon, zawód (Uczniowie - nazwa szkoły).
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
7. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych.

Terminy:
1. Termin nadsyłania prac: 15.04.2012 r.
2. Przewidywany termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród: 25.05.2012r. (O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie).
3. W ciągu 7 dni od tego terminu ukaże się informacja w Internecie.

Nagrody:
1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Należy je odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu ogłoszenia wyników lub w ciągu następnych 7 dni po tym terminie.

Prace należy nadsyłać na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku
ul. Mickiewicza 79
37-300 Leżajsk


Dodatkowe informacje:
tel. 17 242 8352, e-mail: lezajsk@pbw.org.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa