VIII OKP pod hasłem "Zbiorę wszystkich przyjaciół" - do 30.09.2012
Dodane przez moderator2 dnia 10.05.2012 00:14
Organizator:
STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU

i współorganizatorzy:
GMINA MIEJSKA W TURKU
STAROSTWO POWIATOWE
SAMORZĄD OSIEDLOWY NR 3 W TURKU

zapraszają na ÓSMĄ EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO pod hasłem:

ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ
I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,
BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ

(Bułat Okudżawa)

REGULAMIN KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany dla osób w wieku powyżej 14 lat. Uczestnicy przesyłają 3 wiersze w 3 egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce. W tej edycji konkursu organizatorzy przewidzieli dodatkową nagrodę specjalną za OKTOSTYCH. Można nadesłać od 1 do 3 OKTOSTYCHÓW.
Adres, na jaki należy nadsyłać prace:

Stowarzyszenie Przystań
62-700 Turek
ul. Osiedle Młodych 8/1

Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail powinien znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.

Autorzy z powiatu tureckiego oraz miasta Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK - będą kandydować do dodatkowych wyróżnień.

Zestawy niespełniające warunków nie będą uwzględniane.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.09.2012 r.

Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście.

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 19 listopada 2012 r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu.

Nagrody: Organizatorzy przewidują trzy nagrody pieniężne, dwa wyróżnienia rzeczowe i nagrodę specjalną.

Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach.

Wszystkich uczestników konkursu organizatorzy informują, że jeżeli zostanie wydany tomik pokonkursowy - odbędzie się to bez płacenia honorariów. Laureatom zapewniony zostanie nocleg. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa