"Samurajowe pióra" - do 30.11.2007
Dodane przez moderator2 dnia 16.11.2007 21:45
Drodzy Poeci!

już po raz trzeci Akademia "e-Sochaczew.pl" chce zaprosić Was do wzięcia udziału w konkursie poetyckim "Samurajowie Pióra". Tym razem postanowiliśmy zmienić jego formułę. W latach poprzednich zwycięzcę wyłaniano w swoistym plebiscycie. Poeci biorący udział w konkursie czytali haiku swojego autorstwa publiczności zgromadzonej w znanym sochaczewskim pubie "Club 77". Publiczność głosowała w dwóch kategoriach: "Samuraj Pióra" oraz "Najlepsze hai-kai". Dodatkową nagrodę przyznawali właściciele popularnych "Siódemek".

I choć ten sposób wyłaniania zwycięzców miał swoisty koloryt, to jednocześnie rodził wiele trudności natury obiektywnej, związanych między innymi z koniecznością stawienia się uczestnika konkursu w danym miejscu i czasie osobiście. Pragnąc uniknąć tych niedogodności Akademia "e-Sochaczew.pl" proponuje w tym roku inną formułę i inną pulę nagród. Nagroda główna "Samuraj Pióra" zostanie przyznana przez jury złożone z członków Akademii "e-Sochaczew.pl" w składzie:
Małgorzata Bugalska-Widomska,
Marcin Hugo-Bader,
Władysław Komendarek,
Andrzej Gąsiorowski.
W związku ze zmianą sposobu wyłaniania zwycięzcy, członkowie jury nie będą brać udziału w konkursie, jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Nie rezygnujemy z głosowania publiczności. Zostaje ono przeniesione do Internetu. Na poetów będzie można głosować za pośrednictwem e-maila. Uczestnik, który otrzyma najwięcej głosów internautów, zostanie "Samurajem Internetu".

Zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody książkowe. Wśród głosujących natomiast rozlosujemy nagrody książkowe i koszulki z plakatem konkursu autorstwa Małgorzaty Bugalskiej-Widomskiej.

REGULAMIN
Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać do Akademii "e-Sochaczew.pl" od 5 do 10 utworów haiku pocztą elektroniczną lub tradycyjną (listem poleconym). Wiersze można również składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia "e-Sochaczew.pl". Haiku nie muszą spełniać kanonicznej formuły 5-7-5 sylab. Dopuszczamy również formę od dwóch do czterech wersów. Jednak wiersze muszą cechować się stłumieniem i wyciszeniem poetyckiego "ja". Utwory niespełniające wymienionych warunków zostaną odrzucone.

Akademia "e-Sochaczew.pl" zastrzega sobie tym samym prawo odrzucenia poszczególnych utworów z konkursu, a w przypadku, kiedy w wyniku odrzucenia liczba utworów uczestnika konkursu spadnie poniżej pięciu, uczestnik zostanie wykluczony z udziału w konkursie. Ostatecznym terminem nadsyłania prac jest dzień 30 listopada 2007 r. Decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego. Głosowanie za pośrednictwem Internetu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia. 15 grudnia nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. Uroczyste wręczenie nagród w siedzibie Stowarzyszenia Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych "e-Sochaczew.pl" odbędzie się w dniu 19 grudnia.

Uwaga! Wierszy nie należy opatrywać godłem. Podpisujemy je własnym imieniem i nazwiskiem. Prosimy o dołączenie do maila lub listu danych kontaktowych (telefon, adres do korespondencji) oraz krótkiej informacji o sobie - co pozwoli nam na przybliżenie sylwetek uczestników konkursu głosującym.

Adres:
Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych "e-Sochaczew.pl"
ul. Świerczewskiego 1b
96-500 Sochaczew

e-mail: akademia@esochaczew.pl
www.e-sochaczew.pl

Zapraszamy!

Akademia "e-Sochaczew.pl"

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa