IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Kwiat Azalii" - do 30.04.2013
Dodane przez moderator2 dnia 16.02.2013 21:35
IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Kwiat Azalii"
pod honorowym patronatem
Posła Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Rynasiewicza
oraz Starosty Powiatu Leżajskiego Jana Kidy

REGULAMIN:

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku.

II. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
1. Młodzieżowa (uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich),
2. Dorosłych,
3. Regionalna (dla poetów z powiatu leżajskiego lub sąsiadujących powiatów oraz tych, którzy napiszą wiersz o ziemi leżajskiej).

III. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród głównych ośmiu poprzednich edycji konkursu, poza tymi, którzy przeszli z kategorii "Młodzieżowej" do kategorii "Dorosłych".

Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- integracja środowisk twórczych,
- promocja współczesnej twórczości poetyckiej.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału jest przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach utworów poetyckich.
3. Prace powinny być złożone w 5 egzemplarzach w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego wraz z płytą CD zawierającą teksty utworów.
4. Tematyka i forma utworów dowolna.
5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem, a w dołączonej, zaklejonej kopercie z tym samym godłem i zaznaczoną kategorią podać imię i nazwisko, adres, telefon, zawód (uczniowie - nazwa szkoły).
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
7. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych.

Terminy:
1. Termin nadsyłania prac: 30.04.2013 r.
2. Przewidywany termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród: 7.06.2013 r. (O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni odrębnym
pismem lub telefonicznie).
3. W ciągu 7 dni od tego terminu ukaże się informacja w Internecie.

Nagrody:
1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Należy je odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu ogłoszenia wyników lub w ciągu następnych 7 dni po tym terminie.

Prace należy nadsyłać na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku
ul. Mickiewicza 79
37-300 Leżajsk


Dodatkowe informacje:
tel. 17 242 8352
e-mail: lezajsk@pbw.org.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa