Konkurs Poezji Business Card Exchange - do 1.04.2013
Dodane przez moderator2 dnia 16.02.2013 21:59
REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od kraju zamieszkania, zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci, którzy piszą "do szuflady".

2. Na konkurs należy nadesłać od 1 to 5 wierszy, które mogą być w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe wraz z krótkim listem przewodnim oraz wpisowym w wysokości $5 za każdy wiersz należy przesłać na adres:

Business Card Exchange
PO Box 11513
Denver, CO 80211, USA


3. Nadesłane wiersze, których długość nie powinna przekraczać 40 linii, mogą być rymowane lub białe i na dowolny temat. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

4. Każdy z przesłanych na konkurs wierszy powinien być napisany na maszynie lub na komputerze i na osobnej kartce czystego papieru, na której powinno znaleźć się również imię i nazwisko poety, adres zamieszkania, nr tel. i adres e-mailowy, jeśli takowy posiada.

5. Prace konkursowe wraz z listem przewodnim i wpisowym muszą zostać przesłane do 1 kwietnia 2013 r. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Wpisowe wysokości $5 za każdy wiersz może być przesłane w formie czeku, Money Order lub za pośrednictwem Western Union. Czek lub Money Order powinien być wystawiony na Business Card Exchange.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

8. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 1 maja 2013 r. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na stronach internetowych: www.e-businesscardexchange.com i www.e-businesscardexchangeco.com w sekcji JPII PAPA.

Najlepsze prace znajdą się również w specjalnym jubileuszowym wydaniu drukowanym.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, będący członkami JPII Polish American Poets Academy, Inc., która w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia, staną przed szansą otrzymania nominacji na tytuł POETY ROKU 2013 i nagrody wysokości $2000.

9. Business Card Exchange Group & Media Online oraz JPII Polish American Poets Academy, Inc., zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych zarówno w wersji internetowej, jak i w druku. Autorzy prac konkursowych zachowują prawa autorskie niezależnie od wyników konkursu.


10. Główne nagrody konkursowe:
GRAND PRIZE: $1000,00
SECOND PRIZE: $500,00
THIRD PRIZE: $200,00

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne i wyróżnienia.

11. Prace konkursowe będą oceniane przez panel jurorów pod auspicjami John Paul II Polish American Poets Academy, Inc. i Business Card Exchange Group & Media Online.

12. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu i opcji sponsoringu należy przesyłać na adres emailowy organizatorów: jpiipapa@mail.com lub contact@e-businesscardexchange.com.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa