XXIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O HERB GRODU MIASTA CHRZANOW
Dodane przez moderator2 dnia 25.03.2015 21:39
Grupa Twórcza "Cumulus" w Chrzanowie ogłasza XXIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA"

Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2015 r.

CELE KONKURSU:

1. Wyzwalanie aktywności twórczej; szczególnie wśród dzieci , młodzieży i promocja tej działalności poza szkołą, gminą i powiatem.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej w amatorskich środowiskach literackich.
3. Integracja i partnerstwo w komunikowaniu się dzieci, młodzieży, nauczycieli i dorosłych oraz wspólna, systematyczna wymiana doświadczeń i pomysłów.
4. Poznawanie tradycji i obyczajów regionalnych.
5. Nabywanie umiejętności sprawnego przygotowania materiałów na konkursy.
6. Nauka porozumiewania się i wspólnego promowania tzw. "Małych Ojczyzn"

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE
1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych:
I kategoria - wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską
II kategoria - wiersze o tematyce dowolnej.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów 1 do 3 utworów poetyckich, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagrodzonych w innych konkursach, w 3 egzemplarzach maszynopisu. Wiersze należy podpisać godłem. Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym co utwory godłem oraz numer kategorii tematycznej, zawierającą kartkę z imieniem, nazwiskiem dokładnym adresem autora, ewentualnie numerem telefonu.
4. Każdy z autorów może uczestniczyć w dwóch kategoriach, lecz po jednym zestawie wierszy. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu z danej kategorii przez tego samego autora, podpisującego wiersze różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w konkursie.
5. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają również dzieci i młodzież do lat 17. dlatego też uczestnicy konkursu poniżej 17 roku życia winni na dołączonej kopercie ( z godłem i numerem kategorii tematycznej ) napisać również swój wiek. Jury przyjmie oddzielne kryteria oceny wierszy najmłodszych twórców.
6. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 31 marca 2015 r.
7. Zgłoszone na konkurs prace oceni profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie.
8. Przewiduje się: w kategorii I : nagrodę pieniężną - 700,-zł , II nagroda 500,-zł, III nagroda 400,-zł oraz trzy wyróżnienie po 300,-zł,+ w kategorii II - trzy nagrody pieniężne podstawowe: I nagroda 700,-zł, II nagroda 500,-zł, III nagroda 400,-zł i trzy wyróżnienia po 300,-zł
oraz wyróżnienia promocyjne dla najmłodszych twórców.
9. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas BIESIADY POETYCKIEJ, 16 maja 2015 r., o czym laureaci i zaproszeni goście zostaną powiadomieni. Organizatorzy nie będą wysyłać nagród rzeczowych pocztą.
11. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, ponadto zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych. Nie przewiduje się autoryzacji prac przed ich publikowaniem.
12. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

Prace należy nadsyłać na adres:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Grupa Twórcza "Cumulus"
32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 4,
z dopiskiem "Herb Grodu"

---
informacja nadesłana
Rozszerzona zawartość newsa