Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2008
Dodane przez Marcin Orliński dnia 06.12.2007 18:22
Komisja stypendialna powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, składająca się z przedstawicieli wszystkich środowisk twórczych, przyznała Stypendia z Budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury" w następujących dziedzinach:

- literatura,
- sztuki plastyczne,
- muzyka i taniec,
- film i teatr,
- ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa).


W dziedzinie literatury stypendium Ministra Kultury zostało przyznane następującym osobom:


Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Rozszerzona zawartość newsa