XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA WIERSZ - do 1.08.2020
Dodane przez moderator4 dnia 21.05.2020 12:05
XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA WIERSZ

"Na świecie było tyle dżum, co wojen. Mimo to dżumy i wojny zastają ludzi zawsze tak samo zaskoczonych." Albert Camus

Początek XXI wieku okazał się dla nas wszystkich bardzo trudnym czasem - erą panowania wirusa COVID-19. Nasze codzienne życie uległo całkowitej zmianie, pojawiły się ograniczenia, o których jeszcze nie tak dawno tylko czytaliśmy lub oglądaliśmy w filmach sf. W obecnej sytuacji kiedy najczęściej powtarzanym hasłem jest "zostań w domu", wszystko zamknięte, a spacer staje się luksusem - mamy więcej czasu na własne rozmyślania. Spróbujmy więc przelać na papier kłębiące się w nas doznania, uczucia i refleksje. Zapraszamy - podzielcie się z nami wszystkimi swoimi przemyśleniami.


REGULAMIN

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań poetyckich, promocja talentów literackich, a także promowanie kultury słowa.
Konkurs adresowany jest do uczniów oraz dorosłych piszących wiersze i kochających poezję. Nadesłane wiersze oceniane będą w dwóch umownych kategoriach wiekowych:
młodzież (15-19 lat)
dorośli (powyżej 19 lat)
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dwóch wierszy o tematyce nawiązującej do przeżyć związanych z panującą epidemią, niepublikowanych dotąd i napisanych komputerowo.
Nadesłane wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonim, a nie rysunek). Do zestawu wierszy przesłanych tylko drogą e-mailową prosimy dołączyć w oddzielnym pliku, podpisanym tym samym godłem, następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły).
Termin nadsyłania prac upływa 01 sierpnia 2020 r. (decyduje data dotarcia wierszy do skrzynki e-mailowej biblioteki).
Wiersze należy dostarczyć na adres: e-mail: mbp_wagrowiec@interia.pl
Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają i zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy w prasie i innych mediach bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.
Laureatów wyłoni powołane przez organizatora Jury.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
Podsumowanie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród laureatom odbędzie się 05 września 2020 r. (o szczegółach poinformujemy nagrodzonych indywidualnie).


Uwagi końcowe

Jeżeli uczestnikiem konkursu poetyckiego jest osoba niepełnoletnia, należy dodatkowo przesłać

e-mailem skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA

o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz

wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych konkursu. Jeżeli uczestnikiem konkursu jest osoba

pełnoletnia, należy przesłać e-mailem dodatkowo skan lub zdjęcie, podpisanej KLAUZULI

informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz organizator.
Zastrzegamy sobie także prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika konkursu w naszych materiałach promocyjnych.
Udział w konkursie oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.

Zapraszamy


Rozszerzona zawartość newsa