Ogólnopolski konkurs poetycki im. Trakla - do 31.08.2020 r.
Dodane przez moderator4 dnia 20.06.2020 14:03
POETYCKI KONKURS IM. TRAKLA 2020

IDEA

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w niej także miejsce na nadzieję.

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.


REGULAMIN

I.
Na konkurs należy nadesłać trzy utwory w języku polskim, w jednym pliku, w formacie PDF na adres: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl, do dnia 31 sierpnia 2020 r. włącznie.
Nazwa pliku z utworami ma być równocześnie godłem autora (GODŁO_WIERSZE).
Godło powinno być umieszczone także w osobnym pliku (GODŁO_DANE) zawierającym informacje o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, notka biograficzna) oraz oświadczenie o treści: rOświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursachr1;.
W tytule wiadomości należy wpisać: TRAKL-TAT. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. GEORGA TRAKLA 2020.


II.
Wiersze oceniać będzie jury w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski.
Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w pliki z danymi.

III.
Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 15 października 2020 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM.
O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.

IV.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce - 2 000 zł, II miejsce - 1 000 zł, III miejsce - 500 zł.
Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie, w listopadzie 2020 r.

V.
Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

VI.
Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora:

http://fundacjaurwanyfilm.pl/aktualnosci/
Link

oraz

www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm
Link

Kontakt z organizatorem:
kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl

TRAKT-TAT jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Rozszerzona zawartość newsa