XVI OKP NA WIERSZ "2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja"
Dodane przez moderator4 dnia 26.06.2021 19:20
Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu ogłasza XVI ogólnopolski konkurs poetycki na wiersz. W tym roku prosimy twórców o nadsyłanie, do dnia 10 sierpnia 2021, dwóch wierszy tematycznie związanych z Konstytucją 3 Maja - 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat i dorosłych.

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA WIERSZ "2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja". Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maja, Roku 1791 to niezwykle doniosły akt prawny uchwalony przez Polaków 230 lat temu jest niewątpliwie powodem do dumy do dnia dzisiejszego. Ustawa wprowadziła nowoczesne rozwiązania prawne, obywatelskie i społeczne. Niestety na jakiekolwiek zmiany było już za późno - nastąpiły rozbiory i na 123 lata Polska zniknęła z map świata. Jednak idea i pamięć o Konstytucji nie zaginęła, przez te wszystkie lata była naszą dumą i podporą w trudnych momentach dziejowych. Obecnie Sejm RP w swojej uchwale zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja. Będzie nam miło jak swoje przemyślenia związane z tym aktem prawnym przeleją Państwo na papier i zechcą się nimi podzielić z nami.


REGULAMIN

1.Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań poetyckich, promocja talentów literackich, a także promowanie kultury słowa.

2.Konkurs adresowany jest do uczniów oraz dorosłych piszących wiersze i kochających poezję. Nadesłane wiersze oceniane będą w dwóch umownych kategoriach wiekowych:
- młodzież (15-19 lat)
- dorośli(powyżej 19 lat)

3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dwóch wierszy o tematyce nawiązującej do Konstytucji 3 Maja, niepublikowanych dotąd i napisanych komputerowo.

4.Nadesłane wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonim, a nie rysunek). Do zestawu wierszy przesłanych tylko drogą e-mailową prosimy dołączyć w oddzielnym pliku, podpisanym tym samym godłem, następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły).

5.Termin nadsyłania prac upływa 10 sierpnia 2021 r.(decyduje data dotarcia wierszy do skrzynki e-mailowej biblioteki).

6.Wiersze należy dostarczyć na adres: e-mail: mbp_wagrowiec@interia.pl

7.Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają i zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy w prasie i innych mediach bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

8. Laureatów wyłoni powołane przez organizatora Jury.

9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

10. Podsumowanie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród laureatom odbędzie się 4 września 2021r. (o szczegółach poinformujemy nagrodzonych indywidualnie).

Uwagi końcowe: Jeżeli uczestnikiem konkursu poetyckiego jest osoba niepełnoletnia, należy dodatkowo przesłać e-mailem skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych konkursu. Jeżeli uczestnikiem konkursu jest osoba pełnoletnia, należy przesłać e-mailem dodatkowo skan lub zdjęcie, podpisanej KLAUZULI informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie i klauzula do pobrania ze strony www.mbp.wagrowiec.eu
Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz organizator.
*Zastrzegamy sobie także prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika konkursu w naszych materiałach promocyjnych.
*Udział w konkursie oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu

Zapraszamy!!!


http://www.hynry.hekko.pl/biblioteka/aktualnosci/xvi-ogolnopolski-konkurs-poetycki-na-wiersz/

Link
Rozszerzona zawartość newsa