Pożegnanie literata Stanisława Nyczaja (07. 04. 2022)
Dodane przez Kazimiera Szczykutowicz dnia 08.04.2022 17:14
War-szawa
Lir-dramat
po-pisane
po-pisaniu

jeden guzik
na pętelkę
zapięte działanie

cytaty z wiersza Stanisława Nyczaja, który przytoczyłam w mojej książce - "Poezja profiluje człowieka" wydanej w 2017 roku w wydawnictwie POLIGRAF -
w poniższym wierszu mojego autorstwa:

W poszukiwaniu
I
- cytuję
"w tym zawikłanym krajobrazie świata
jestem obecny [...]
oddycham całą szerokością skóry
[...]
jestem obecny
[...]
oddycham
[...]
aż po muzykę, po oswobodzony
akord serc z pnączem coraz tkliwszych tonów"
- koniec cytatu
II
wiatr unosi popiół świata
w gwałtownych szeptach zgromadzone żywioły
łapczywość czasu splata końce

w ciemności człowiek
szuka ziemskiego Nieba

piękno bez granic
drzewa wyciągają konary ku światłu
a nie są wieczne

zaczepki lata grzmią błyskawicami
- jesteś bezsilny człowieku
chociaż mnożysz szczeble drabin
pniesz się w górę jak bluszcz

ale twa wiedza zbyt mała
by dorównać
wysokim półkom możliwości
życie zbyt krótkie by dokończyć myśl

więc ciesz się
że jesteś dziś

jutro ze świtem jeśli będzie
też będzie "dziś"

III
ukołysz mnie poezjo
niech będzie oparciem piędź ziemi
w wymiarze niewidzialnym
bez białej laski prowadź do wyobraźni

połącz z tyranią zdrowego rozsądku
pozwól wyrzeźbić język
by wszedł do kamienia
strefę cienia rozjaśnił
w świecie słowa
/Kazimiera Szczykutowicz/
Rozszerzona zawartość newsa