II Ogólnopolski Konkurs Literacki „debiutJana” na debiutancki to
Dodane przez komnen dnia 29.03.2023 23:01

II Ogólnopolski Konkurs Literacki rdebiutJanar1; na debiutancki tomik poetycki Czarnolas 2023
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "debiutJana" na debiutancki tomik poetycki Czarnolas 2023. Do konkursu zapraszamy wszystkich twórców piszacych w języku polskim, którzy nie opublikowali jeszcze własnego tomu poetyckiego.
Na prace konkursowe czekamy do 3 maja 2023 r. do godz. 24:00 (decyduje data wpływu maila na adres mailowy).

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego rdebiutJanar1; jest Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Czarnolas 36, 26-720 Policzna, tel. 48 677 20 05, konkurs@muzeumkochanowski.pl
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Paweł Podlipniak.

Celem konkursu jest popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców, którzy nie opublikowali dotąd własnej książki poetyckiej, propagowanie poezji ambitnej, trudnej, rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką, popularyzacja twórczości literackiej, rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

Finał Konkursu odbędzie się 18 czerwca 2023 roku w siedzibie organizatora - adres jak wyżej, w trakcie Festiwalu Poezji.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres mailowy organizatora do 3 maja 2023 r. do godz.24.00 (decyduje data wpływu maila na adres mailowy).


Konkurs ma charakter otwarty - jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres mailowy organizatora zestawu 15 wierszy w formie zamkniętego pliku PDF opatrzonego godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnym pliku PDF, również opatrzonym godłem autora, należy zamieścić dane autora - imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Zestawy oznaczone imieniem i nazwiskiem autora zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Jeśli autor brał udział w poprzedniej edycji konkursu, to zestaw ten musi być odmienny od nadesłanego poprzednio. Nadesłane wiersze mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej i nagradzane w innych konkursach.

Jury konkursu w składzie: Karol Maliszewski, Jacek Dehnel, Jarosław Mikołajewski, Ireneusz Domański, Paweł Podlipniak (sekretarz) oceniać będzie poszczególne wiersze oraz spójność zestawów pod kątem publikacji w postaci tomiku poetyckiego.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 3 000 zł i publikacja tomiku poetyckiego,
II nagroda 2 000 zł i publikacja arkusza poetyckiego,
III nagroda 1 000 zł.

LINK do pełnego regulaminu: https://muzeumkochanowski.pl/aktualnosci,ii-ogolnopolski-konkurs-literacki-debiutjana
Rozszerzona zawartość newsa