Odpowiedź na 3 ważne pytania
Dodane przez moderator4 dnia 07.04.2023 22:34
Moi drodzy,

Najpierw odpowiem na kilka pytań.

Pierwsze. Czy można się spotkać w kilku turach albo dopisać do listy w innym terminie? Nie!
W zebraniu założycielskim, musi uczestniczyć ustawowa ilość członków założycieli, złamanie
tego warunku, może spowodować, że przyszłości (po teoretycznym konflikcie interesów,
a w życiu różnie to bywa) ktoś mógłby postawić zarzut; kwestionujący prawomocność powołania do życia stowarzyszenia, a to ostatecznie może skutkować jego wykreśleniem z KRS.

Drugie pytanie, wybiega w przyszłość, i dotyczy odpowiedzialności majątkowej w przypadku wykrycia nieprawidłowości, w wydatkowaniu pozyskanych funduszy. Tak, taka odpowiedzialność istnieje, ale dotyczy ona wyłącznie osób które parafując nieprawidłowy wydatek dopuściły do powstania szkody.

Trzecie pytanie. Czy zarząd będzie miał wpływ na to; kto będzie mógł się logować, publikować, czy też decydować o tym kto zostanie zbanowany na portalu Poezja Polska? W tym przypadku obowiązywać będzie dotychczasowy regulamin i w tej materii nie zostaną wprowadzone jakiekolwiek nowe regulacje.

Na koniec, bardzo proszę osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, o zdecydowaną deklarację w sprawie uczestnictwa w zebraniu założycielskim w dniu 22.04,2023 w Krakowie. Sprawa jest bardzo pilna!

Robert Furs
Rozszerzona zawartość newsa