Przypominamy o trudnych realiach
Dodane przez moderator4 dnia 11.04.2023 21:18
Moi Drodzy

Do spotkania założycielskiego planowanego w dniu 22.04.2023r pozostało niespełna dwa tygodnie.

Zadano mi kolejne pytanie; czy zebranie założycielskie mogłoby się odbyć wirtualnie, za pomocą komunikatorów internetowych? Odpowiadam:

- zebrane założycielskie to jedyne spotkanie, na którym fizycznie musi się stawić co najmniej
siedmiu członków założycieli, ważność zebrania stwierdza lista członków, podpisana własnoręcznie
przez wszystkich uczestników, jest to wymóg ustawowy,

- przebieg kolejnych spotkań, w tym walnego zebrania członków, reguluje Statut Stowarzyszenia,
w IV ROZDZIALE pt WŁADZE STOWARZYSZENIA, w punkcie 35, przewidziano możliwość,
prowadzenia zebrań on-line.

Już dwie osoby zdecydowanie poinformowały, iż z powodów zdrowotnych nie wezmą udziału w spotkaniu, jedna, usprawiedliwiła
absencję, stałym pobytem za granicą i zobowiązaniami zawodowymi. Bardzo proszę osoby które do tej pory nie nawiązały
ze mną kontaktu, aby niezwłocznie to uczyniły. Do 17 kwietnia br. chciałbym uzyskać pełną informację, gdyż po tym dniu
czekają mnie jeszcze przedsięwzięcia związane z przygotowaniem miejsca na przyjęcie uczestników spotkania, a to wiąże się
z wieloma godzinami planowania.

Przypominam wszystkim, że nasz Portal Poezja-Polska znalazł się w położeniu bezprecedensowym. W sytuacji "być albo nie być". Możecie go uratować tylko swoim uczestnictwem w spotkaniu 22 kwietnia powołującym Stowarzyszenie. Tylko ta organizacja PP uratuje. Jeśli nie uda się go powołać znikną bezpowrotnie wszystkie Wasze wiersze, wątki na forach i zapisy dyskusji z Waszymi cennymi opiniami. Portal zostanie zamknięty z wszystkimi wynikającymi z tego fatalnymi konsekwencjami. Chcecie to utracić? Myślę, że nie. Wszystko może uratować Wasza obecność w planowanym spotkaniu. Na pewno korzyści przeważają nad minusami. Rozważcie to na serio zanim będzie za późno. Apeluję o natychmiastowe, jednoznaczne deklaracje przyjazdu do Krakowa w wyznaczonym (przede wszystkim palącą potrzebą szybkiego i skutecznego działania) terminie. W aktualnej sytuacji nie ma innej rozsądnej opcji niż akceptacja powyższej inicjatywy i wzięcie udziału w krakowskim spotkaniu. Proszę raz jeszcze o natychmiastowy odzew na ten komunikat.

Administracja Portalu Poezja-Polska

Pozdrawiam wszystkich serdecznie Robert FURS

Rozszerzona zawartość newsa