XIV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Literacki "O różę Karoliny"
Dodane przez moderator4 dnia 25.09.2023 13:34
XIV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Literacki "O różę Karoliny"

Organizator
Organizatorem konkursu jest Namysłowski Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej.

Na konkurs można przesłać zestaw trzech wierszy lub jedno opowiadanie o objętości do 5 stron.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież do lat 18 oraz dorośli.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 27 października 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
- Kategoria "Dorośli" - nagrody finansowe
- Kategoria "Młodzież" - nagrody rzeczowe

Regulamin

https://nok-namyslow.pl/aktualnosci/xiv-edycja-ogolnopolskiego-otwartego-konkursu-literackiego-o-roze-karoliny.html

Link

Rozszerzona zawartość newsa