XIII OKP im. Elżbiety Guśpiel - do 20.10.2023 r.
Dodane przez moderator4 dnia 07.10.2023 19:11
XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Elżbiety Guśpiel

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: "dzieci i młodzież" oraz "dorośli".

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze oceni jury w składzie:
_ dr Eligiusz Dymowski - franciszkanin, wykładowca, poeta, krytyk literacki,
_ Jadwiga Malina - poetka, redaktorka, animatorka kultury, wiceprezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
_ Maria Zduń - instruktor teatralny.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 20 października 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu

https://kultura.gminapcim.pl/news/ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-elzbiety-guspiel/

Link
Rozszerzona zawartość newsa