VII OKL im. Bolesława Prusa - do 30.04.2024 r.
Dodane przez moderator4 dnia 12.01.2024 17:41
VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury WOBEC.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie o dowolnej tematyce.

Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Pracę należy przesłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 4.500 zł.

Strona konkursu
Link

Rozszerzona zawartość newsa