XIV Tarnogórski Konkurs Poetycki - do 2.05.2007
Dodane przez moderator1 dnia 23.03.2007 14:52
XIV Tarnogórski Konkurs Poetycki

imienia ks. Jana Twardowskiego
pod patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
i Starosty Powiatu Tarnogórskiego

Czternasty raz zwracamy się do młodych twórców z całej Polski z propozycją wzięcia udziału w Tarnogórskim Konkursie Poetyckim, któremu duchowo patronuje ks. Jan Twardowski. Poezja Księdza Jana od lat urzeka swoim niepowtarzalnym klimatem, uczy zachwytu nad światem i wielkiej miłości do ludzi, prowokując często humorem, mówi: rnaucz się dziwićr1;. Mamy nadzieję, że ta refleksja będzie inspirowała do poetyckich rozmyślań nad światem i życiem, do dzielenia się własnymi przeżyciami.
Oczekujemy, jak zawsze, od P.T. Autorów nadsyłania wierszy mówiących o zawiłości duszy, mając nadzieję, że nie zabraknie im pogody i humoru.

Organizatorzy

REGULAMIN

1.Organizatorzy konkursu:

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła
Stanisława Szymczyk - sekretarz Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego
Ks. Bogdan Benedik

2.Cel konkursu:

ożywienie działalności młodzieży
wyłonienie i prezentacja młodych talentów piszących o wszystkim co w życiu piękne i dobre

3.Uczestnicy:

starsze klasy szkół podstawowych (A)
klasy gimnazjalne (B)
młodzież szkół ponadgimnazjalnych (C)
młodzież do 26 roku życia, studiująca lub pracująca (D)

4.Prace:

Trzy utwory (wiersze - wyłącznie maszynopis, format A4), każdy w pięciu egzemplarzach, dotąd nigdzie nie publikowane, opatrzone pseudonimem z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dokładne dane personalne autora.(Imię i nazwisko, data urodzenia, typ szkoły, adres i oświadczenie o autorstwie prac z własnoręcznym podpisem !!)
Termin nadsyłania prac upływa 2.05.2007r. (decyduje data stempla pocztowego).

5.Nadsyłanie prac:

Na adres: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 2
z dopiskiem Tarnogórski Konkurs Poetycki i symbolem literowym (A, B, C, D)
oznaczającym kategorię wiekową. [Nadesłanie prac jest wyrażeniem zgody na ich publikację i na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji konkursu.]

6.Nagrody:

Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla autorów najlepszych prac. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie tomiku poezji.[Honorarium za druk nie przewidujemy]

7.Rozstrzygnięcie konkursu:

Uroczyste zakończenie Konkursu wraz z rozdaniem nagród nastąpi 15.06.2007 r. o godz.16.00 w auli Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła, ul. Legionów 35, na które zaproszeni są wszyscy uczestnicy.

8.Informacje:

p. Stanisława Szymczyk - Sekretarz Konkursu, tel. (032) 285-17-04 (po 16),
e-mail: tkpoetycki@gazeta.pl
p. Barbara Dąbrowska - Wydział Kultury i Sportu UM, tel. (032) 3933640 (do 15)
e-mail: b.dabrowska@um.tgory.pl
ks. Bogdan Benedik - e-mail: ksbb@poczta.onet.pl


Rozszerzona zawartość newsa