X JUBILEUSZOWY KONKURS POETYCKI - KIELECKIE CENTRUM KULTURY - do 20.04.08
Dodane przez trebor dnia 06.03.2008 17:45
X JUBILEUSZOWY KONKURS POETYCKI

Kieleckie Centrum Kultury pod patronatem Redakcji Echa Dnia, TVP3 Kielce i Polskiego Radia Kielce S.A. organizuje konkurs poetycki. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół średnich, studentów, wszystkich młodych ludzi, którzy pragną spopularyzować własną twórczość.
Chcemy, aby Wasze widzenie rzeczywistości, nastroje i stany psychiczne, potrzeba wyrażania siebie, mocno rozbudzona wyobraźnia, marzenia, refleksje moralne i filozoficzne znajdujące swoje odbicie w twórczości poetyckiej, mogły być ocenione i nagrodzone.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:


1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, dotychczas nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach.
2. Wiersz należy nadesłać w 5 egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu opatrzonego godłem (umowny znak) na adres:

Kieleckie Centrum Kultury
25-334 Kielce
Plac Moniuszki 2b


z dopiskiem na kopercie "Konkurs poetycki"

www.kck.com.pl
tel.: 0 41 344 40 32 wew.: 259

3. Nazwisko, dokładny adres i numer telefonu autora należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem (umownym znakiem) jak wiersz konkursowy.
4. Autor może nadesłać tylko jeden wiersz.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do druku nagrodzonych wierszy bez wypłacania honorariów.
6. UWAGA! Wiersze, nie spełniające wymagań regulaminowych, nie będą uwzględniane w konkursie.
7. Ostateczny termin nadsyłania wiersza upływa 20 kwietnia 2008 roku.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 maja 2008 roku.
9. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny wierszy przyznając nagrody o łącznej wartości 2000 zł.

W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
Rozszerzona zawartość newsa