XXXIV OKP "Jesienna Chryzantema" - do 15.10.2008
Dodane przez moderator2 dnia 05.08.2008 01:26
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema" ogłasza Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana Oddział Miejski w Płocku.

Konkurs adresowany jest do autorów, którzy jeszcze nie ukończyli 30. roku życia - zrzeszonych lub niezrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach twórczych. Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach, opatrzonych godłem. Tematyka dowolna. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym, co prace konkursowe godłem, prosimy podać imię, nazwisko, adres, telefon, datę urodzin oraz krotką notę biograficzną.

Nadesłane zestawy wierszy oceni Jury powołane przez organizatorów w skład którego wejdą: krytycy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji konkursu. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Laureaci Konkursu otrzymają wyróżnienia i nagrody pieniężne, ufundowane przez organizatorów i sponsorów Konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs wierszy.

Specjalna nagroda przyznana będzie za debiut - autorowi, który nie przekroczył jeszcze 30 lat i jest przed debiutem książkowym (kategoria - debiut, prosimy zaznaczyć przy godle autora).

Termin:
do 15.10.2008 r.

Adres:
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana",
ul. Kazimierza Wielkiego 11, lok. 21,
09-400 Płock
z dopiskiem na kopercie "Jesienna Chryzantema".

Dodatkowe informacje:
sekretariat Konkursu - tel. 024 262 85 29.

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa