Werdykt XIV OKP im. Z. Morawskiego
Dodane przez moderator2 dnia 17.09.2008 22:03
Protokół z posiedzenia jury XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Zdzisława Morawskiego zorganizowanego przez
Klub Myśli Twórczej "LAMUS" i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp.Jury obradowało w dniu 16 września 2008 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. w składzie:

Marek Wawrzkiewicz - Warszawa, prezes Zarządu Głównego Literatów Polskich – przewodniczący jury.
Stefan Pastuszewski - Bydgoszcz, znany krytyk, sekretarz redakcji miesięcznika literackiego "AKANT".

Leszek Żuliński - Pruszków, skarbnik Zarządu Głównego Literatów Polskich.

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz - Gdańsk, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZGLP. Członek kolegium redakcyjnego "Orientacji" i "Młodej Sztuki", zastępca red. naczelnego "Integracji", red. naczelny "Gdańskiego Rocznika Kulturalnego" i "Autografu".


Na XIV edycję konkursu nadesłano 576 prac (304 utworów poetyckich, 262 utworów prozatorskich i 10 słuchowisk radiowych).

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia autorom prac oznaczonych godłami:


a) w dziedzinie poezji:

I nagrodę w wysokości 2.000 zł autorowi oznaczonemu godłem BETULA;
II nagrodę w wysokości 1.500 zł autorowi oznaczonemu godłem PARTY;
III nagrodę w wysokości 1.000 zł autorowi oznaczonemu godłem W WARTKICH WĄDOŁACH WARTY;

Wyróżnienia w wysokości po 500 zł każde autorom oznaczonym godłami: MOLETO, KSIĄDZ PROBOSZCZ;


b) w dziedzinie prozy:

I nagrodę w wysokości 2.000 zł autorowi oznaczonemu godłem MACTE AMINO;
II nagrodę w wysokości 1.500 zł autorowi oznaczonemu godłem PANNA Z WILKIEM;
III nagrodę w wysokości 1.000 zł autorowi oznaczonemu godłem KYRIAD;

Wyróżnienia w wysokości po 500 zł każde autorom oznaczonym godłami: XANTY, STUMILOWY LAS;


c) za słuchowisko radiowe:

Nagrodę w wysokości 1.000 zł autorowi oznaczonemu godłem KARTOFELEK;


Po otwarciu kopert z godłami stwierdzono, że nagrody i wyróżnienia otrzymali:


a) w dziedzinie poezji:

I nagrodę Izabela Kawczyńska, Łódź.
II nagrodę Arkadiusz Stosur, Kraków.
III nagrodę Czesław Markiewicz, Zielona Góra.

Wyróżnienia: Igor Jarek, Katowice, Mariusz Cezary Kosmala, Legionowo.


b) w dziedzinie prozy:

I nagrodę Robert Miniak, Łódź.
II nagrodę Joanna Łopusińska, Warszawa.
III nagrodę Maciej Mikurda, Wrocław.

Wyróżnienia: Małgorzata Chaładus, Hässelby (Szwecja), Anna Gratkowska, Radziejowice.


c) za słuchowisko radiowe:

I nagrodę Jadwiga Buchholz, Warszawa.


Konkurs im. Zdzisława Morawskiego stał się jednym z największych konkursów w Polsce o czym świadczy zarówno ogromna ilość nadesłanych prac jak i – sadząc po geografii nagród – jego zasięg terytorialny. Poziom Konkursu, szczególnie w dziedzinie prozy, dorównuje jego zasięgowi.

Jury wyraża uznanie organizatorom Konkursu za jego wysoce sprawne przeprowadzenie.

(za: www.klublamus.pl)
Rozszerzona zawartość newsa