VII Gdyński Przegląd "Połowy Poetyckie 2008" - do 10.11.2008, 27-28.11.2008
Dodane przez moderator2 dnia 06.10.2008 21:32
Centrum Kultury w Gdyni
Przystań Poetycka "Strych"

ogłaszają

VII Gdyński Przegląd "Połowy Poetyckie 2008"

W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy:


1. Konkurs jednego wiersza

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce jury. Konkurs odbędzie się w czwartek 27 listopada o godz. 19.00 w kawiarni "Strych" w Gdyni, pl. Kaszubski 7B (wejście od ul. S Żeromskiego).
Pula nagród w konkursie - 1000 PLN


2. Konkurs na zestaw wierszy

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców z terenu całej Polski. Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Wiersze należy opatrzyć godłem; do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
Pula nagród - 7000 PLN.
Prace należy nadsyłać do 10 listopada 2008 r. na adres:

Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia

z dopiskiem "Przegląd Poetycki"

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w piątek, 28 listopada 2008 r. w Gdyni. Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową na koszt organizatorów.

Kontakt:
Krystyna Weiss-Strąk 058/ 664-73-77

Patronat medialny:
Dwumiesięcznik literacki "Autograf"
Radio Gdańsk
Rozszerzona zawartość newsa