Puls Literatury, Łódź 2008 - rozstrzygnięcie konkursu translatorskiego
Dodane przez Rafał Gawin dnia 30.11.2008 21:46
Tomasz Ososiński został laureatem pierwszej nagrody w konkursie translatorskim na przekłady literatury austriackiej i szwajcarskiej, ogłoszonego w związku z łódzkim festiwalem Puls Literatury. Ososiński to młody warszawski poeta i tłumacz (znany m.in. z przekładów wierszy Goftfrieda Benna).
Jury pod przewodnictwem Sławy Lisieckiej drugą nagrodą uhonorowało Agnieszkę Zychowicz z Krakowa, a trzecią - Pawła Dydaka z Warszawy.
Przyznano także sześć wyróżnień, które otrzymali: Waldemar Fortuna (Warszawa), Agnieszka Helena Hudzik (Warszawa), Maria Kozłowska (Kraków), Ilona Kromp (Bielsko-Biała), Marta Książkiewicz (Kraków) oraz Anna Taraska-Pietrzak (Łódź).
Ze względu na wysoki i wyrównany poziom konkursu jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień honorowych dla osób, których prace były uwzględniane w finalnych obradach jury. Wyróżnieni to: Adam Białecki (Jaworze), Agnieszka Borkiewicz (Warszawa), Paweł Jędrzejewski (Grudziądz), Beata Kamińska (Lublin), Urszula Michałowska (Hamburg), Kaja Poprawska (Berlin), Anna Turzyniecka (Warszawa) i Sławomir Wolski (Ziębice).
Rozszerzona zawartość newsa