totem
Dodane przez Budzix dnia 04.08.2008 15:05

jak ścięgno jakuba
za potokiem jabbok
dotknięty
jak we śnie samuela wezwany po imieniu
zdziwiony jest człowiek w nieskończoności
p o c z ę t e j - n i e p o j ę t e j
a pamięć wieczności
j e s t
w każdej godzinie
przeznaczeniem
a
koniec początkiem
przepowiedziany

gdy spoglądamy
w przeszłość
o d w i e c z n ą
przez
hubble'a teleskop
jakbyśmy
skosztowali
g e n e s i s
i słowa
początku
usłyszeli echo

lecz poczęty człowiek
jak w łonie matki
z a m k n i ę t y
ślepy niewolnik czasu
c z e k a