Małopolska Nagroda Poetycka "Źródło" / 2021 - edycja V
Dodane przez moderator4 dnia 17.04.2021 12:38


MAŁOPOLSKA NAGRODA POETYCKA "ŹRÓDŁO"
2021 - edycja VSkład jury konkursowego:

Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),

Jadwiga Malina - poetka, redaktorka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,

Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,

Adam Ziemianin - poeta, dziennikarz, twórca
inspirujący wykonawców poezji śpiewanej


Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego "Źródło" i jego mottem.

Forma utworów jest dowolna. W tym roku ze względu na panujące obostrzenia podjęliśmy decyzję
o przyjmowaniu zgłoszeń wyłącznie drogą e-mailową.

Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie do Organizatora od trzech do czterech utworów poetyckich. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików pdf opatrzonych godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu
pierwszym wersem (każdy wiersz w osobnym pliku). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Uwaga! Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Pod pojęciem "publikacji" rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy).

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8 Regulaminu;
b) skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji
o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza z danymi osobowymi (Załącznik nr 3);
e) skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku - potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej.

Każdy uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 30 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany
w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.


Nagrody:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 9 tys. złotych:
     I nagroda - 3 000 zł
     II nagroda - 2 000 zł
     III nagroda - 1 000 zł
     5 wyróżnień po 500 zł
     Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


Terminy:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 25 czerwca 2021 r.(piątek)
na adres:
poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka "Źródło".

Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału
w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 25 czerwca 2021 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 r. podczas uroczystej gali.

Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną:
- na stronie Organizatora: csm.tarnow.pl;
- na oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin: borzecin.pl;
- na oficjalnym profilu społecznościowym Konkursu: https://www.facebook.com/nagrodazrodlo;
- na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy Borzęcin: https://www.facebook.com/borzecingok/Rozszerzona zawartość newsa